Politika privatnosti

Uvod

Iznimno nam je stalo do zaštite Vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke upotrijebit ćemo u skladu s namjenom za koju ste nam ih povjerili. L-hair obrt za trgovačko posredovanje osobne podatke prikuplja, obrađuje i upotrebljava isključivo uz vaše dopuštenje i sukladno zakonskim propisima.

Molimo Vas da pažljivo pročitate našu Politiku privatnosti kako biste shvatili naše postupke koji se tiču Vaših osobnih podataka, kao i Vaša prava koja proizlaze iz primjene Opće uredbe o zaštiti podataka, kao i naše Opće uvjete poslovanja i našu politiku kolačića.
Koristeći web stranicu L-hair obrt za trgovačko posredovanje, ujedno prihvaćate našu Politiku privatnosti te našu politiku kolačića.

Osobni podatci

Prema Uredbi, osobni podaci su jedan ili skup podataka koji nedvosmisleno ukazuje na točno određenog pojedinca te utvrđuju ili omogućavaju utvrđivanje njegovog identiteta.
Pojedinac čiji se identitet može utvrditi osobnim podacima izravno ili neizravno naziva se „ispitanik“.

Prikupljanje podataka

L-hair obrt za trgovačko posredovanje prikuplja isključivo osobne podatke koje ste upisali svojom voljom, kroz dostupne web obrasce ili putem kontakta sa zaposlenicima L-hair obrt za trgovačko posredovanje ili njezinih ovlaštenika. Za uspostavljanje kontakta nužno je pismeno izražavanje Vaše volje.
Dok pregledavate našu web stranicu, pratit ćemo sljedeće:

 • Proizvodi koje ste pogledali: koristit ćemo ovo da bi, na primjer, prikazali proizvode koje ste nedavno pogledali.
 • Lokacija, IP adresa i vrsta preglednika: koristit ćemo to za svrhe kao što su procjena poreza i dostave
 • Adresa za dostavu: zatražit ćemo od vas da unesete ovo kako bismo, primjerice, mogli procijeniti cijenu/opciju dostave prije slanja narudžbe i/ili poslati vam narudžbu!

Neki osobni podaci o Vama ili Vašem poslu mogu biti skupljeni iz obrazaca i istraživanja koja popunite na našoj web stranici i detalja Vaše posjete našoj web stranici, uključujući i podatke koji mogu rezultirati Vašom identifikacijom, poput Internet Protokol (IP) adrese.
Također ćemo koristiti kolačiće kako bismo pratili sadržaj košarice dok pregledavate našu web stranicu.
Neke podatke prikupljamo automatski – koristeći web kolačiće (coockies) o čemu možete više pročitati u odjeljku Web kolačići.
Kada kupujete od nas, od vas ćemo tražiti da dajete podatke, uključujući vaše ime, adresu za naplatu, adresu za dostavu, adresu e-pošte, telefonski broj, podatke o plaćanju i opcionalne podatke o računu kao što su korisničko ime i zaporka. Koristit ćemo te podatke za svrhe, kao što su:

 • Slanje informacija o vašem računu i narudžbi
 • Odgovore na zahtjeve, uključujući povrate i prigovore
 • Obrada plaćanja i sprječavanje prijevare
 • Postavke korisničkog računa za našu trgovinu
 • Pridržavanje svih zakonskih obveza, poput izračuna poreza
 • Poboljšanja ponuda naše trgovine
 • Slanje marketinških poruka, ako ih odlučite primati

Ako izradite račun, pohranit ćemo vaše ime, adresu, email adresu i telefonski broj, koji će se upotrijebiti za popunjavanje polja naplate prilikom buduće narudžbe.

Obično pohranjujemo informacije o vama dok god trebamo vaše podatke u svrhe za koje ih prikupljamo i upotrebljavamo, a nismo više zakonski obvezni da ih čuvamo. Na primjer, podatke o narudžbi pohranjujemo na 3 godina za porezne i računovodstvene svrhe. To uključuje vaše ime, adresu e-pošte i adrese za naplatu i dostavu.

Također ćemo pohraniti komentare ili recenzije, ako ih odlučite ostaviti.
L-hair obrt za trgovačko posredovanje Vaše podatke ne prodaje niti ih dijeli, ali je moguće da se slučajno desi da informacije o Vama budu sadržane u podacima koje je L-hair obrt za trgovačko posredovanje pribavila od trećih strana u ime komunikacije sa klijentima.
Nakon opoziva suglasnosti za primanje reklamnih materijala, sudjelovanje u programu i dalje je moguće. Za opoziv molimo da nas kontaktirate na .

Obrada podataka

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) obrada je definirana kao svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

Svrha i uvid

L-hair obrt za trgovačko posredovanje prikuplja Vaše osobne podate od Vas kako bi stupila u kontakt sa Vama, razmjenjivala informacije, te Vam slala obavijesti i marketinške poruke za koje L-hair obrt za trgovačko posredovanje smatra da bi Vam mogle biti važne, zanimljive i korisne ili koje temeljem ugovora i zakona morate dobiti.
Ukoliko nam prilikom posjete našoj web stranici date odgovarajuću privolu, dozvolili ste L-hair obrt za trgovačko posredovanje da održava sa Vama promotivnu komunikaciju. Takva komunikacija se može odvijati sve dok Vi eventualno ne iskoristite pravo da u bilo kojem trenutku zahtjevom prekinete komunikaciju ili ukoliko L-hair obrt za trgovačko posredovanje odluči prestati sa praksom takve komunikacije.
L-hair obrt za trgovačko posredovanje u određenim situacijama nastupa u ime svojih klijenata kao izvršitelj obrade osobnih podataka, pri čemu će djelovati isključivo prema nalozima klijenta i osigurati da sva postupanja budu u potpunosti u skladu sa Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka.
L-hair obrt za trgovačko posredovanje može, s vremena na vrijeme, koristiti te podatke da identificira svoje posjetitelje na web stranici kao i da takve podatke koristi u svrhu boljeg razumijevanja ponašanja posjetitelja na web stranici.

Web kolačići (Cookies)

Stranice L-hair obrt za trgovačko posredovanje koriste web kolačiće. To su mali dijelovi koda koje Vaš pretraživač automatski izvršava, a potrebni su za adekvatno prikazivanje sadržaja stranica na svim uređajima i bez njih korištenje stranica ne bi bilo moguće. Informacije koje se tako prikupljaju služe boljem funkcioniranju stranica te poboljšanju vašeg korisničkog iskustva.
Opširnije o samim kolačićima i vrstama kolačića koji se koriste na našem web mjestu pročitajte na stranici Politika kolačića.

Pravna osnova za obradu osobnih podataka

Pravnu osnovu za prikupljanje osobnih podataka mogu činiti:

 • privole koju daju posjetitelji web stranice L-hair obrt za trgovačko posredovanje kojom dozvoljavaju prikupljanje za jasno naznačenu svrhu,
 • ugovorne obveze prema klijentima
 • legitimni interes L-hair obrt za trgovačko posredovanje
 • potrebe odgovora na marketinške upite
 • zakonska obaveza.

Pravna osnova je u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

LEGITIMNI INTERES L-HAIR OBRT ZA TRGOVAČKO POSREDOVANJE

Promoviranje svih usluga i proizvoda koje nudi L-hair obrt za trgovačko posredovanje na svojim web stranicama i općenito vrši se u svrhu napretka poslovanja i povećanja razine kvalitete usluga i proizvoda kao i radi uvećanog zadovoljstva korisnika.

PRIVOLA

Poduzimanjem svjesne radnje potrebne za davanje pozitivnog odgovora na pitanje L-hair obrt za trgovačko posredovanje o dozvoli da prikuplja i Vaše osobne podatke prilikom posjeta web stranici L-hair obrt za trgovačko posredovanje dali ste privolu za obradu Vaših osobnih podataka sa ranije navedenom svrhom.
L-hair obrt za trgovačko posredovanje. će obradu po privoli provoditi vodeći računa o odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.
Vašu privolu možete povući u bilo kojem trenutku slanjem elektroničke poruke odgovarajućeg sadržaja na adresu ili slanjem dopisa na adresu koja je naznačena na kraju dokumenta.

IZJAVA O PROSLJEĐIVANJU PODATAKA

L-hair obrt za trgovačko posredovanje. može u određenim prilikama proslijediti Vaše osobne podatke trećim stranama, ali isključivo radi poslova u vezi sa vlastitim djelovanjem te u smislu od Vas dobivene privole. U takvim slučajevima L-hair obrt za trgovačko posredovanje traži od treće strane da pristane da dobivene podatke procesuira isključivo na temelju naših uputa i potreba koje su u skladu sa Vašom privolom, ovom Politikom privatnosti te Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).
Mi nećemo prosljeđivati niti prodavati informacije dobivene od Vas bez Vaše dozvole, ali je iznimno moguće da ipak otkrijemo Vaše osobne podatke, isključivo radi poštivanja odgovarajućih zakonskih odredbi ili pravno valjanih zahtjeva nadležnih državnih tijela.

POLITIKA ZADRŽAVANJA

L-hair obrt za trgovačko posredovanje će osobne podatke obrađivati tijekom trajanja svakog ugovora i službenog poslovnog odnosa, a nastaviti će čuvati osobne podatke samo u trajanju zastarnih rokova koji važe prema važećim zakonskim propisima u Republici Hrvatskoj.
Nakon isteka zastarnih rokova će podaci iz ugovora i odnosa koji su prestali biti obrisani.
L-hair obrt za trgovačko posredovanje će obrisati osobne podatke osobe koja je povukla svoju privolu, osim ako je u međuvremenu nastao pravovaljani pravni razlog za zadržavanje podataka.
L-hair obrt za trgovačko posredovanje će obrisati bez odgode i sve Vaše osobne podatke koji nisu nužni za ostvarivanje legitimnog interesa te kada taj interes prestane.

ČUVANJE PODATAKA

L-hair obrt za trgovačko posredovanje. čuva podatke u skladu sa svim nužnim kriterijima predviđenim zakonskim propisima i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, a podatke ne čuva izvan EU.

VEZE PREMA OSTALIM INTERNETSKIM STRANICAMA

Ova politika privatnosti se odnosi na web stranice L-hair obrt za trgovačko posredovanje
www.fanola.com.hr i www.lhair-petrinja.hr
te sve pod-domene te stranice koje su dostupne u trenutku Vašeg posjeta.
Internet stranica L-hair obrt za trgovačko posredovanje ne sadrži veze prema internet stranicama drugih subjekata na koje se ne odnosi ova Politika privatnosti.
Kada napuštate internet stranicu L-hair obrt za trgovačko posredovanje, preporučamo Vam da pročitate izjave o privatnosti na svakoj Internet stranici koja prikuplja osobne podatke jer za iste ne snosimo odgovornost.

Obavijesti o promjenama

Bilo kakve promjene u vezi naše Politike privatnosti bit će objavljene na našoj Internet stranici te na drugim mjestima prema potrebi.

Vaša prava kao ispitanika

Mi osiguravamo uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Uz ranije navedeno pravo na povlačenje privole, omogućavamo Vam slijedeća prava:

 • Pravo na pristup. Imate pravo dobiti potvrdu o tome da li se Vaši osobni podaci obrađuju ili ne. Ukoliko se podaci obrađuju moramo Vam omogućiti pristup tim podacima.

Možete zatražiti slijedeće informacije:

 • identitet i pojedinosti o kontaktu osobe ili organizacije (L-hair obrt za trgovačko posredovanje) koja je odredila kako i zašto se vaši podatci obrađuju.
 • Kontakt detalje službenika za zaštitu podataka, gdje je to primjenjivo.
 • Svrha obrade, kao i pravni temelj za obradu.
 • Ako se obrada temelji na legitimnim interesu L-hair obrt za trgovačko posredovanje ili trećoj strani kao što je jedan od njegovih klijenata – informacije o tim interesima.
 • Kategorije osobnih podataka prikupljene, pohranjene i obrađene.
 • Primatelj (e) ili kategorije primatelja kojima se podaci otkrivaju / bit će otkriveni.
 • koliko će se vremena pohraniti podaci?
 • Pojedinosti o vašim pravima za ispravljanje, brisanje, ograničavanje ili suprotstavljanje takvoj obradi.
 • podatke o vašem pravu na povlačenje suglasnosti u bilo kojem trenutku.
 • Kako podnijeti žalbu nadzornom tijelu (regulator zaštite podataka).
 • Je li pružanje osobnih podataka zakonski ili ugovorni zahtjev ili zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora, kao i jeste li dužni dati osobne podatke i moguće posljedice neuspjeha takvih podataka.
 • izvor osobnih podataka ako nije prikupljen izravno od vas.
 • Pojedinosti i informacije o automatiziranom odlučivanju, kao što su profiliranje i sve značajne informacije o logici koja je uključena, kao i značenje i očekivane posljedice takve obrade.
 • Pravo na ispravak. Imate pravo zatražiti ispravak netočnih osobnih podataka i pravo dodavanja osobnih podataka koji će popuniti bilo kakve nepotpune osobne podatke.
 • Pravo na zaborav. U određenim slučajevima, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka.
 • Pravo na prijenos podataka. Imate pravo tražiti da podatke koje netko ima o Vama budu proslijeđeni nekom drugom subjektu
 • Pravo na ograničavanje obrade. Imate pravo u određenim slučajevima na traženje ograničenja obrade
 • Pravo na prigovor. Imate pravo na prigovor na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kao npr. na direktni marketing
 • Pravo na prigovor automatiziranoj obradi osobnih podataka i profiliranju
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu. Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu.

Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Martićeva ulica 14, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.

Ispunjenje navedenih zahtjeva možete zahtijevati:

 • Osobnim kontaktom u sjedištu L-hair obrt za trgovačko posredovanje, Brest Pokupski 56, 44250 Petrinja
 • Slanjem zahtjeva na e-mail adresu 
 • Pisanim putem na adresu sjedišta
 • Putem web obrasca (samo izvoz i brisanje)

Radi zaštite Vas kao vlasnika osobnih podataka, biti će potrebno da se kao podnositelj identificirate na odgovarajući način, koji će L-hair obrtu za trgovačko posredovanje biti dovoljno jamstvo da osobne podatke daje njihovom vlasniku.

Odaberite svoj zahtjev:


Kontakt za potrebu izricanja prigovora, rješavanje nesporazuma i odgovore na pitanja

Kako biste poslali Vašu pritužbu ili prigovor te ukoliko želite riješiti neki nesporazum, nejasnoću ili nedoumicu u vezi vaših osobnih podataka koje obrađuje L-hair obrt za trgovačko posredovanje. molimo Vas da to učinite koristeći naše slijedeće kontakte:
L-hair obrt za trgovačko posredovanje
Sjedište: Brest Pokupski 56, 44250 Petrinja
E-mail adresa: 
OIB: 68030641998
IBAN: HR5924070001188020168